Posebni dodaci


Edicija „Svetska tržišta i mogućnosti“ sadrži sve relevantne informacije o jednoj zemlji u skraćenom obimu od 16 strana do 32 strane.

Kroz intervjue sa najvišim diplomatskim, ekonomskim i drugim predstavnicima jedne zemlje, uz primenu visokih grafičkih standarda, čitalac stiče kompletnu sliku o jednoj zemlji. U ovoj ediciji posebno mesto zauzimaju intervjui sa najvišim diplomatskim, ekonomskim, kulturnim i drugim zvaničnicima o stavovima, mišljenjima, analizama ukupne bilateralne saradnje, kao i specifičnosti kulture, običaji, turizam, nacionalno nasleđe…

Edicija „Svetska tržišta i mogućnosti“ distribuira se kao deo CorD magazina, na engleskom jeziku i u najvišim grafičkim standardima.

Privredni sektori

Edicija „Privredni sektori u Srbiji“ spada u veoma čitane sadržaje. U saradnji sa kompanijama i resornim zvaničnicima, na 16–32 strane teksta, predstavljamo najbitnije karakteristike određenih privrednih sektora u Srbiji.

To je mesto na kome najugledniji eksperti i ljudi iz struke iznose svoje stavove, mišljenja i predloge za unapređenje privrednog sektora o kome je reč.
Edicija „Privredni sektori u Srbiji“ se distribuira kao deo CorD magazina, na engleskom jeziku i u najvišim grafičkim standardima.

WordPress Lightbox