CorD Magazin


Magazin CorD, osnovan je decembra 2003. godine i nezavisni je mesečnik na engleskom jeziku koji se objavljuje u štampanom i digitalnom izdanju.

CorD je nezavisni mesečni časopis na engleskom jeziku koji pokriva oblasti kao što su ekonomija, finansije, politika, diplomatija, društvo i kultura.

 

Svakog prvog u mesecu stiže direktno u ruke poslovnih ljudi, političara i diplomata u Srbiji, kao i svih članova srpske i vlada u regionu.

Čitanost CorD Magazina iznosi između 38.000 i 40.000 čitalaca.

Na naslovnim stranama imali smo preko 500 zvaničnika iz Srbije, regiona, Evropske unije i sveta.

Sagovornici CorD magazine su najuticajniji politički, diplomatski I ekonomski lideri – ljudi koji imaju šta da kažu, lideri koji donose odluke.

Obeležili smo i afirmisali gotovo sve diplomatske, ekonomske, poslovne i državne aktivnosti koje vode unapređivanju dobrih odnosa između Srbije i sveta.

WordPress Lightbox