Svetska tržišta i mogućnosti


Edicija „Svetska tržišta i mogućnosti“ sadrži sve relevantne informacije o jednoj zemlji u skraćenom obimu od 16 strana do 32 strane. Kroz intervjue sa najvišim diplomatskim, ekonomskim i drugim predstavnicima jedne zemlje, uz primenu visokih grafičkih standarda, čitalac stiče kompletnu sliku o jednoj zemlji. U ovoj ediciji posebno mesto zauzimaju intervjui sa najvišim diplomatskim, ekonomskim, kulturnim i drugim zvaničnicima o stavovima, mišljenjima, analizama ukupne bilateralne saradnje, kao i specifičnosti kulture, običaji, turizam, nacionalno nasleđe…

Edicija „Svetska tržišta i mogućnosti“ distribuira se kao deo CorD magazina, na engleskom jeziku i u najvišim grafičkim standardima.

Azerbejdzan 2018
Montenegro 2018
India - Unique Market
India 2017
Belgium
India
Nordic Countries - Challenges and Opportunities
india-2016
holandija-2015-aim
norveska-2015-aim
Israel-2015
india-2015
belgija-2015-aim
norway-2014
india-2014
madjarska-2014
kanada-2014
švedska-2014
izrael-2013
japan-2013
azerbejdzan-2013
norveska-2013
danska-2013
belgija-2013
holandija-2013

Privredni sektori

Edicija „Privredni sektori u Srbiji“ spada u veoma čitane sadržaje. U saradnji sa kompanijama i resornim zvaničnicima, na 16–32 strane teksta, predstavljamo najbitnije karakteristike određenih privrednih sektora u Srbiji. To je mesto na kome najugledniji eksperti i ljudi iz struke iznose svoje stavove, mišljenja i predloge za unapređenje privrednog sektora o kome je reč.

Edicija „Privredni sektori u Srbiji“ se distribuira kao deo CorD magazina, na engleskom jeziku i u najvišim grafičkim standardima.

construction 2018
HR 2018
Private And State Education 2018
Communications 2018
Real Estate 2018
Transportation & Logistics 2017
Transportation & Logistics 2017
Energy 2017
Energy 2017
Summer 2017
Agribusiness
Construction Sector
HR
serbian-medical-care
CSR
wine & rakija
telecommunications
standards-standardisation-in-serbia-2016
transport & logistic
dental-tourism-in-serbia
HR
communications-sector-in-serbia
security 2015
osiguranje-2015
guide-to-air-traffic-in-serbia
guide-to-business-events-opportunities
communications-sector-in-serbia
serbian-medical-care
winter-holidays
advertaising-sector-in-serbia
wines-and-wineries-of-serbia
serbian-medical-care-2013
private-medical-sector-in-serbia-2013
privatna-medicinska-praksa-u-srbiji
obrazovni sistem srbije
Private Clinic & Hospitals 2011
WordPress Lightbox