Print


Sa više od 20 godina iskustva, aim je najveći izdavač business-to-business (B2B) publikacija u regionu. Nezavisan, široko prepoznatljiv i čitan, orijentisan je na aktuelnosti iz poslovne sfere, sa velikim ugledom zahvaljujući dubinskim analizama i mišljenjima nezavisnih stručnjaka, kao I vodećih ličnosti iz sfera ekonomije, biznisa, politike i diplomatije. Cilj naših publikacija je da unaprede odnose i komunikaciju između regionalnih i inostranih lidera.

CorD Magazin

CorD Magazin vodeći je regionalni mesečnik na engleskom, tematski okrenut poslovnom životnom stilu. Svakog prvog u mesecu stiže direktno u ruke poslovnih ljudi, političara i diplomata u Srbiji, kao i svih članova srpske i vlada u regionu.

Direktne strane investicije

Na temu stranih direktnih investicija, naše publikacije nude kompletan i azuriran uvid u konkurentnost zemalja i njihovih investicija u Srbiji i regionu, koje koriste ekonomski lideri prilikom donošenja korporativnih odluka. aim je ponosan na svoju saradnju sa gotovo svim stranim investicionim grupama i organizacijama u Srbiji i regionu, koja neprekidno traje iz godine u godinu vec čitavu deceniju.

Svetska tržišta i mogućnosti

Edicija “Svetska tržišta i mogućnosti” sadrži sve relevantne informacije o jednoj zemlji u skraćenom obimu od 16 do 32 strane. Kroz intervjue sa najvišim diplomatskim, ekonomskim i drugim predstavnicima jedne zemlje, uz primenu visokih grafičkih standarda, – čitaoc stiče kompletnu sliku o jednoj zemlji. U ovoj ediciji, posebno mesto zauzimaju intervjui sa najvuišim diplomatskim,ekonomskih, kulturnim i drugim zvaničnicima, kroz stavove, mišljenja, analize o ukupnoj bilateralnoj sradnji, ali i specifićnostima svoje kulture, običaja, turizma, nacionalnog nasleđa…

Edicija “Svetska tržišta i mogućnosti” se distribuira kao deo CorD magazina, na engleskom jeziku i u najvišim grafičkim standardima.

WordPress Lightbox