• Contact us
  • office@aim.rs

Savet stranih investitora u Srbiji


Vodič Saveta stranih investitora je specijalno izdanje koje informiše širu javnost o glavnim aktivnostima i ciljevima Saveta stranih investitora (FIC). Ovu publikaciju od 2005. godine zajednički priređuju FIC i Alliance International Media. Vodič sadrži intervjue sa rukovodstvom Saveta stranih investitora, visokim vladinim zvaničnicima i značajnim zainteresovanim stranama, kao i kontakt- informacije kompanija članica predstavljenih na posebnoj listi članova Saveta. Zvaničnici Saveta predstavljaju zajedničke stavove, razrađuju najvažnije mere sprovedene u tekućoj godini, a prikazuju i kratkoročne i dugoročne strateške planove. Visoki vladini zvaničnici takođe iznose svoje stavove o saradnji sa Savetom stranih investitora i razgovaraju o planovima srpskih vlasti u budućnosti.

Pored toga, svaka kompanija članica ima priliku da promoviše svoje proizvode ili usluge u okviru ovih izdanja. Vodič ima dva izdanja, jedno štampano na srpskom i drugo, digitalno, na engleskom jeziku. Štampano izdanje na srpskom jeziku šalje se direktnom poštom odabranoj grupi koju čini više od 2.500 pojedinaca iz Vlade Srbije, opština, privatnog sektora i drugih zainteresovanih strana. S druge strane, digitalno izdanje na engleskom distribuira se e-poštom i objavljuje na sajtu Saveta stranih investitora i CorD magazina.